EXHIBITION

2010■"MUSUBU Design Exhibition" of Takashi Ashitomi (Fukui)
2007■NHK Heart Project(Mitsukoshi, Nipponbashi)
2006-07
  ■Nippon Designers(Osaka, Kanazawa, Toyama, Tokyo)
2001■Morikami Museum(Florida, USA)
2000■Designer’s Catalogue-6 (Matsuya Ginza,Tokyo)/ Japan Design Committee
  ■"Exhibition of Takashi Ashitomi"
   (Sapporo, Noboribetsu, Toyama, Kokura, Tokushima, Kagoshima)/ NUNO Co.
  ■Millennium 2000 (Gallery 91, New York)
  ■Super Mailbox (Living Design Center OZONE, Tokyo)
1999■Exhibition of Stool (Living Design Center OZONE, Tokyo)
  ■"SOL-LEVATO" (Milano Salone, Italy)
  ■Exhibition of Super Speaker (Living Design Center OZONE, Tokyo)
  ■"CoLaZiONe a Tokyo" (Living Design Center OZONE, Tokyo)
1998■Exhibition of Super Switch (Living Design Center OZONE, Tokyo)
  ■Design Wave in Toyama ( Toyama / Living Design Center OZONE)
1997■Exhibition of Super Hook (Living Design Center OZONE, Tokyo)